Zoals iedere club vragen wij ook lidgeld. Het lidgeld voor 2019 bedraagt €30.
Het werkjaar begint op 1 april van het huidige jaar en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar.

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Terug